🔍

Certifikáty a oprávnění

V rámci zachování a zvyšování kvality námi poskytovaných služeb jsme vlastníky následujících certifikátů a oprávnění.

A) Systémová certifikace

1) Certifikát systému managementu jakosti podle ISO 9001:2015 v oboru návrh, výroba, dodávání, opravy a rekonstrukce technologických zařízení pro energetiku a průmysl.

2) Certifikát systému environmentálního managementu podle ISO 14001:2015 v oboru návrh, výroba, dodávání, opravy a rekonstrukce technologických zařízení pro energetiku a průmysl.

3) Certifikát systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001:2008 v oboru návrh, výroba, dodávání, opravy a rekonstrukce technologických zařízení pro energetiku a průmysl.


B)    Výrobková certifikace

1) Osvědčení o ověření systému zabezpečování jakosti výrobce materiálu pro tlaková zařízení podle směrnice 2014/68/ES

2) Certifikát přezkoušení a schválení výrobce podle AD 2000 – Merkblatt  HP0 pro tlaková zařízení a potrubí

3) Certifikát systému managementu jakosti při svařování podle DIN EN ISO 3834-2 pro tlaková zařízení a potrubí

4)  Certifikát schválení vnitřní kontroly výroby s dohledem nad konečným posouzením tlakového zařízení pro Modul A1 tlakových zařízení a potrubí

Certifikát je každý rok obnovován, aktuální roční přezkoušení:

C)    Oprávnění, odborná způsobilost

1) Oprávnění ITI k výrobě, montážím, rekonstrukcím a opravám vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu K1: parní a kapalinové kotle 1., 2., 3. a 4. třídy

2) Oprávnění ITI k výrobě, montážím, rekonstrukcím a opravám vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu NA: tlakové nádoby stabilní skupiny A, B

3) Oprávnění ITI k revizím a zkouškám provozovaných vyhrazených tlakových zařízení v rozsahu K1: parní a kapalinové kotle 1., 2., 3. a 4. třídy a NA: tlakové nádoby stabilní skupiny A, B