🔍

Věda a výzkum

Neustále spolupracujeme na výzkumu nových technologií a postupů, aby jsme mohli našim zákazníkům nabízet ta nejmodernější řešení.

Mezi naše partnery z oblasti vědy a výzkumu patří:

  • FS ČVUT PRAHA
  • FS TUL LIBEREC
  • STŘEDNÍ INTEGROVANÁ ŠKOLA STROJNÍ V LIBERCI
  • SVÚM – PROJEKT ALFA