🔍

OPPI ICT v podnicích

Společnost DTZ s.r.o. byla podpořena EU v rámci OPPI - ICT v podnicích.

V letech 2012, 2013, 2014 a 2015 bylo v rámci projektu "Pořízení nového IS a navazujících technologií" realizováno:

  • Pořízení nového IS
  • Nákup nového konstrukčního a normovacího SW
  • Antispam pro server
  • Revitalizace HW vybavení společnosti (PC, notebooky, tiskárny)
  • Modernizace síťové infrastruktury
  • Zavedení kamerového systému