🔍

Energetika

Oblast energetiky představuje nosný program společnosti, který klade důraz zejména na ochranu životního prostředí a přísné dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Komplexní služby společnosti zahrnují výrobu tlakových i netlakových energetických prvků včetně jejich dopravy, montáží a odborné certifikace služeb.

Hlavní výrobní činnosti a související aktivity společnosti:

 • rekonstrukce, modernizace a opravy elektrárenských, teplárenských parních a horkovodních kotlů, generální i běžné opravy kotelen a odsiřovacích jednotek;
 • výroba tlakových celků a technologických částí klasických parních a horkovodních kotlů, včetně kotlů s fluidním spalovánaím;
 • komplexní dodávky potrubních systémů včetně kompenzátorů;
 • výroba, dílenská a staveništní montáž ocelových konstrukcí;
 • výstavba nových technologických zařízení, výměníků a kondenzátorů;
 • výroba komponentů odsiřovacích jednotek;
 • návrhy potřebných technologií, včetně projektového a konstrukčního řešení;
 • investorsko-inženýrská činnost v oboru energetiky.

Specializované a montážní činnosti:

 • blokové montáže a demontáže kotelních celků;
 • opravy poškozených kotlových těles moderními metodami;
 • specializované svářečské práce;
 • rektifikace a opravy jeřábových drah;
 • odborné zkoušky tlakové, destrukční, nedestrukční;
 • projektování, rekonstrukce a výpočty pro vyhrazená tlaková zařízení;
 • projekční a konstrukčně - technologická příprava výroby při využití programového vybavení SOLID EDGE.
 • opravy nebo výměny tlakových systémů parních a horkovodních kotlů, tj. výparníků, ohříváků, přehříváků páry, komor, rozvaděčů, bubnů apod.;
 • opravy nebo výměny parních a vodních tlakových potrubí všech parametrů včetně odstruskovacího potrubí;
 • přetrubkování nebo výměna trubkových svazků výměníků tepla;
 • opravy nebo výměny zauhlovacího zařízení, roštů, dopravníků, mlýnů, sušících šachet, práškovodů, hořákových skříní, potrubí horkého vzduchu, kouřovodů, oplechování kotlů, konstrukcí kotlů, drtičů odstruskování apod.