🔍

Služby

Jsme výrobní společností, která je schopna realizovat celý proces zakázky tzv. na klíč.

V rámci Engineeringu se jedná o návrhy potřebných technologií včetně projektového a konstrukčního řešení s využitím programového vybavení Solid Edge. Tento proces začíná projekční činností, kdy na základě specifikací a požadavků zákazníků se projektanti společnosti pouštějí do práce. Výsledkem je detailní projekt řešení včetně konstrukčně technické přípravy ať již týkající se výroby, oprav, či rekonstrukcí a modernizací zařízení.

Společnost disponuje výrobními kapacitami pro zakázkovou i sériovou výrobu. Ve výrobním zázemí o rozloze bezmála 10 tisíc m2 a s výrobním vybavením společnosti se současně realizuje několik výrobních programů současně. Společnost je schopna uspokojit zákazníky pro výjimečnou jednorázovou výrobu i dlouhodobé sériové programy jiných oblastí strojírenství. K nabízeným činnostem společnosti patří opravy, servis a údržba, které jsou realizovány současně na několika elektrárenských zařízeních.

DTZ se podílí a v minulosti mnohokrát podílela na komplexních rekonstrukcích a modernizacích elektrárenských bloků v České republice i v zahraničí. Součástí jakékoliv výrobní či servisní práce je rozsáhlá a podrobná technická kontrola s plánem technických zkoušek a výslednou technickou a kontrolní dokumentací.

Samostatnou oblastí záběru společnosti je technologie svařování metodami 111, 131, 135 a 141. Společnost disponuje pro tyto účely potřebným vybavením a oprávněními .