🔍

OPPIK - Úspory energie

Společnost DTZ s.r.o. byla podpořena EU v rámci OPPIK - Úspory energií.

V letech 2022 a 2023 jsou v rámci projektu s názvem "Snížení energetické náročnosti ve společnosti DTZ s.r.o. - administrativní budova, CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022992" realizována následující opatření:

  • zateplení obvodového pláště
  • modernizace vytápění
  • dodávka vzduchotechniky
  • modernizace osvětlení a elektroinstalace