🔍

OPPIK - Nemovitosti

Společnost DTZ s.r.o. byla podpořena EU v rámci OPPIK - Nemovitosti

V rámci projektu CZ.01.2.07/0.0/18_238/0014792 - Výstavba strojírenské haly a revitalizace areálu spol. DTZ s.r.o. jsou realizována následující opatření:

  • Demolice dožitých průmyslových objektů
  • Výstavba nové výrobní haly
  • Revitalizace přilehlých prostor

Plánované dokončení projektu je v roce 2022