🔍

Výroba

Vlastní zakázková výroba je nosným pilířem naší společnosti. Pro zákazníky realizujeme kusovou i malosériovou výrobu v oblasti zpracování kovových profilů, trubek a plechu za použití technologií sváření, frézování, vrtání a soustružení.

Firma realizuje rovněž výrobu a dílenskou nebo staveništní montáž ocelových konstrukcí, rektifikace a opravy jeřábových drah. Dále vyrábí konstrukce, rámy, sloupy, plošiny a obslužná schodiště z profilového materiálu a oplechování.

V oblasti energetiky se DTZ specializuje na výrobu tlakových a netlakových celků, na rekonstrukce, modernizace a opravy elektrárenských, teplárenských  a horkovodních kotlů, generální  i běžné opravy kotelen a odsiřovacích jednotek, výrobu tlakových celků a technologických částí klasických parních a horkovodních kotlů včetně kotlů s fluidním spalováním, výstavbu nových technologických zařízení, výměníků a kondenzátorů, opravy poškozených kotlových těles moderními metodami bez tepelného zpracování. Současně jsou prováděny odborné zkoušky tlakové, destrukční a nedestrukční.

Společnost provádí opravy nebo výměny tlakových systémů parních a horkovodních kotlů, tj. výparníků, ohříváků, přehříváků páry, komor, rozvaděčů, bubnů apod., opravy nebo výměny parních a vodních tlakových potrubí všech parametrů včetně odstruskovacího potrubí, přetrubkování nebo výměny trubkových svazků výměníků tepla, opravy nebo výměny zauhlovacího zařízení, roštů, dopravníků, mlýnů, sušících šachet, práškovodů, hořákových skříní, potrubí horkého vzduchu, kouřovodů, oplechování kotlů, konstrukcí kotlů, drtičů odstruskování apod.