🔍

OPPIK - Úspory energie

Společnost DTZ s.r.o. byla podpořena EU v rámci OPPIK - Úspory energií.

V letech 2019 - 2022 jsou v rámci projektu "SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V AREÁLU SPOLEČNOSTI DTZ S.R.O. V LIBERCI" realizována následující opatření:

  • Částečné zateplení obvodového pláště haly 2,
  • Instalace nového LED osvětlení v hale 1, 2 a 5,
  • Modernizace CNC centra,
  • Instalace fotovoltaické elektrárny – střecha haly 2 a 5,
  • Instalace nové výměníkové stanice a destratifikátorů,
  • Instalace nové vzduchotechniky v lakovně.