🔍

Historie

Společnost DTZ s.r.o. navazuje na tradici energetického strojírenství a montáží v Liberci, jejíž počátky sahají až do poloviny minulého století.