🔍

Firemní kultura

Společnost DTZ si je dobře vědoma toho, že pozitivní firemní kultura má blahodárný vliv na zaměstnance, ale také na zákazníky společnosti. Firemní kultura ovlivňuje strategii společnosti a podporuje firemní cíle.

Cíle společnosti jsou:

  • být stabilní středně velkou společností aktivně působící v oblasti energetiky a strojírenské výroby
  • uspokojovat požadavky a pomáhat v rozvoji našim zákazníkům ve zvolených oblastech
  • rozvíjet naše schopnosti, technologie a postupy
  • zajišťovat náš rozvoj investicemi do nových technologií
  • aktivně rozvíjet lidský potenciál společnosti
  • rozumět a naplňovat hodnoty našich zákazníků.

Firemní kultura zahrnuje hodnoty jakými jsou loajalita, kreativita, vysoké pracovní nasazení a elán, přesnost a koncentrace, sounáležitost a cílevědomost, které sdílí většina pracovníků. Zdravé klima, které panuje ve firmě, odráží korektní a přátelské vztahy mezi zaměstnanci. Velký důraz je kladen na týmovost a spolupráci. Veškeré tyto hodnoty se promítají do celkové pracovní morálky a mají vliv na orientaci firmy. To, jak společnost působí navenek, je dáno právě její firemní kulturou.

Proces budování kultury firmy je dlouhodobý, stejně jako budování dobrého jména a žádoucí pozice značky u zákazníka.

Jsme Zelená firma

Naše společnost se zapojila do projektu Zelená firma a umožňuje svým zaměstnancům zbavit se ekologickým způsobem vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií, čímž rozšiřuje svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou zaměstnanci jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v administrativní budově. Projekt naší společnosti také umožňuje ekologickou likvidaci objemného firemního elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená firma je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.