🔍

OP LZZ

Společnost DTZ s.r.o. byla podpořena EU v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost.

  • V roce 2013 proběhla v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji." odborná výuka anglického jazyka.
  • V roce 2013 proběhly v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji." evropské svářečské zkoušky.
  • V roce 2013 proběhlo v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II." školení pro kontrolory kvality a svařovací technology (VT, PT, PED, ASME).
  • V září 2013 proběhlo v rámci projektu "Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II." školení pro zpracování firemní dokumentace v tabulkovém editoru.